Přítomni:

Jiří Plocek, Petr Ondra, Miroslava Stupková, Miroslav Lukeš, 

Helena Zelená Křížová, Robert Zelený

Datum jednání: 28. února 2024

Osadní výbor projednal:

  1. Na místním hřišti momentálně probíhá oprava oplocení;
  2. Ke kontejnerům na tříděný odpad byly přidány kontejnery na kov: u Arche je nový kontejner a u kontejnerů ve spodní části obce jsou dvě popelnice.

Dne: 28. února 2024

Zapsal: Robert Zelený