Přítomno členů: 5

Na schůzi bylo projednáno:

- od 1.11. bude na Rokytně opět instalován radar na měření rychlosti projíždějících vozidel.

- probíhá údržba vzrostlé zeleně Technickými službami, mj. byl odstraněn keř u objektu Arché, zasahující do místní komunikace. Majitel Arché bude vyzván k zajištění údržby své nemovitosti.

- budou instalovány větší popelnice na železný odpad.

- u studní vpravo od silnice Rokytno - Vlachovice bude dokončena firmou E-mont oprava cesty ke Třem Studním.

- byla natřena střecha na Obůrce, další nátěr se chystá na čekárně.