V pátek 30. 9. měli občané naší místní části možnost formou ankety navrhnout členy osadního výboru a přitom sdělit svoje připomínky a návrhy týkající se místní části, osadního výboru atd. Na tyto otázky a připomínky se osadní výbor pokusil zpracovat stručné odpovědi, zde prosím jsou.

1.Vyhrnování sněhu, parkování pro běžkaře - bohužel nedisponujeme samostatnou plochou pro parkování jako např. Tři Studně. Vyhrnování má primárně zajistit průjezdnost komunikací. 

2.Oprava chodníků, dolní konec – rekonstrukci chodníků bereme jako prioritní akci, ale vše bude závislé na financích. V roce 2022 proběhla oprava nejhorší části chodníku vlevo od hlavní silnice II/354. Zároveň se začíná připravovat projektová dokumentace pro opravu celého chodníku vpravo (ve směru NM-Sněžné). Realizace by měla proběhnout po etapách, nejdříve v roce 2024.

3.Vykácení stromů na výjezdu z ,,devítky“- o skácení se žádalo v minulosti ale povoleno nebylo. Od té doby se nezměnilo nic, co by vedlo k opačnému rozhodnutí ale přesto zkusíme znovu zažádat.

4.Zimní údržba chodníků – zimní údržba chodníků v naší obci by byla možná jen do určitého množství sněhu. V této otázce není osadní výbor jednotný. Musela by se pořídit sněžná fréza a hlavně najít člověka, který by se o chodníky staral.

5.Častější sekání zeleně – dle našeho názoru je četnost sekání dostatečná, ale když se vám bude zdát, že je to někde špatně posečené, oslovte některého člena osadního výboru a bude zjednána náprava.

6.Stavební parcely – obec nevlastní žádné pozemky vhodné k zasíťování a následnému prodeji jako stavební pozemky.

7.Nová hudba při hlášení rozhlasu – je možný výběr ze tří písniček a bude snaha je střídat.

8.Častější vyvážení kontejnerů – toto je dáno svozovým řádem Nového Města na Moravě a opět je to o financích. Každá jízda popelářského auta stojí peníze. Tento bod je ne dlouhou diskusi, ale vše začíná neohleduplností spoluobčanů, kteří prázdné velké krabice nerozloží, ale vcelku vhodí do kontejneru a pak tam není místo. To samé je z plastovými lahvemi a barely.

9.Lepší informovanost o dění v obci – informace pro občany se snažíme zveřejnit v co nejkratší době na internetových stránkách obce a ve vývěsce. Zvažujeme možnost zasílání e-mailů občanům, kteří o to požádají. Zveřejňovat můžeme jen úplné informace a ne polopravdy, proto v letošním roce těch informací nebylo. Samotné internetové stránky by zasluhovaly vylepšení, případní nadšenci do jejich tvorby jsou vítáni. Vše dosud probíhá na bázi dobrovolnosti, web proto mají jenom čtyři místní části z devíti.

10.Rozcestník Medlov, Tři Studně, Nové Město na Moravě – bereme na vědomí a do budoucna zkusíme zrealizovat.

11.Odpočívadlo se stříškou v zatáčce – další námět k zamyšlení, ale je více variant co s parcelou v zatáčce.

12.Neprohrnovat sníh v noci – prosíme o toleranci, určitě nikdo neprohrnuje sníh bezdůvodně v noci a lidé, kteří brzy ráno jdou a jedou do zaměstnání, tak  jistě prohrnuté cesty ocení.

13.Parkování nákladních aut na obecních pozemcích – toto téma je opět o toleranci,ale samozřejmě obecní vyhláška tuto situaci řeší.

14.Není rozumět rozhlasu – 30.11. proběhla celková kontrola rozhlasu, a vše je v pořádku. Samozřejmě chápeme, že je někde opravdu špatně rozumět, ale není v silách tohoto rozhlasu, aby to bylo lepší.

15.Lepší dětské hřiště (multifunkční) – dětské hřiště je v rámci možností  v solidním stavu. Letos jenom pořízení základny pro mladé hasiče na jejich trenink stála 80 000 kč. Další finance stojí údržba a revize herních prvků.

16.Lepší  využití Obůrky – Obůrka je v dlouhodobém  pronájmu SDH Rokytno, kteří se starají o kulturní akce v naší obci. V případě zájmu oslovte hasiče a můžete se do činnosti zapojit fyzicky i svými nápady na využití Obůrky.

17.Vysadit  vánoční strom – další dobrý nápad a tip k realizaci.

18.Asfaltová cyklostezka do Maršovic – cesta byla obnovena v roce 2010, štěrkodrť se postupně odplavila nebo prorostla trávou, slouží víceméně jenom pro pěší a zemědělce. Osadní výbor předložil Městskému úřadu návrh na zpevnění cesty, ideálně v rámci dotačního titulu. CHKO určitě nepovolí asfaltový povrch, alternativou by mohla být „kolejová“ cesta se dvěma betonovými pásy a trávou uprostřed. Spíše se jedná o dlouhodobý výhled.

19.Zajíždění MHD do Rokytna – dopravní obslužnost Rokytna není špatná a v minulosti zajíždění jednoho spoje MHD do obce bylo vyčísleno na 50 000 kč. Kraj navíc plánuje rozšířit nabídku spojů v rámci VDV (Veřejná doprava Vysočiny).

20.Omezení rychlosti od Dvořákových ke kravínu – provoz zde je oproti jiným místním komunikacím minimální a zatím se o tomto kroku neuvažovalo.

21.Řešit  výkaly  od psů – i tento bod je o vychování a svědomí spoluobčanů, aby po svých mazlíčcích  výkaly uklidili. Osadní výbor toto nedokáže ovlivnit.

22.Opravit lavičky na hřišti a u rybníka – o toto bylo požádáno, ale k realizaci zatím nedošlo.

23.Vyvážení odpadu podnikateli – jestli je tímto myšleno ukládání odpadu do kontejnerů , tak to jistě problém je, ale pořád lepší odpad v kontejnerech, než za obcí v příkopu nebo keři.

24.Veřejná schůze, projednání investic – každý občan měl možnost do osadního výboru nominovat spoluobčany kterým věří a ti ho zastupují. Osadní výbor se snaží do investic zahrnout nejdůležitější věci, ale to stejně neznamená, že to projde do rozpočtu Nového Města na Moravě. Veřejná diskuse  by byla nekonečná a nic neřešící.

25.Lepší údržba hlavní silnice – toto je opět bod se kterým osadní výbor nic nenadělá, ale co člověk to názor a jednota v tomto bodě určitě není. Údržbu silnice II/354 zajišťuje Krajská správa a údržba silnic. O zimní údržbě (solení) jsme psali v minulosti na stránkách, ani mezi obcemi na trase NM – Svratka bohužel nepanuje na toto jednotný názor. Silničáři plánují možná už v roce 2023 opravu nejhorších úseků od obecního lesa přes Rokytno směrem na Kuklík, největší problémy jsou v lese kolem Obůrky. Přesný rozsah se bude upřesňovat podle jejich finančních prostředků. Součástí by určitě měla být obnova vodorovného dopravního značení. 

26.Oprava a dokončení chodníků – bylo odpovězeno v bodě 2, ale je to na několik roků.

27.Ořezání keřů – ostrůvek pod Slonkovi – ostrůvek je v soukromém vlastnictví a osadní výbor  nemá kompetence někomu nařizovat ořez keřů.

28.Méně investic do Obůrky – Obůrka je obecní majetek, který udržovat a zvelebovat chceme a musíme. Na tom je v osadním výboru shoda jednoznačná.