Přítomno členů: 6

Omluven: 1

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • osadní výbor na základě výsledků ankety zvolil předsedu osadního výboru, kterým je nadále Jiří Plocek;
  • co se týče připomínek a námětů občanů v anketě, tak se jimi OV bude postupně zabývat a vyjadřovat se k nim;
  • dle vyjádření zástupců Města by mělo dojít k demontáži rychlostního radaru a umístění do Pohledce. Důvodem je nízký příjem z pokut.
  • 14. listopadu bude naposledy vyvážen kontejner na BIO odpad, poté dojde k přechodu na zimní režim, tedy k týdennímu vyvážení komunálního odpadu.

osadní výbor obce