Přítomno členů: 7

Na schůzi OV bylo projednáno:

VÝBĚR ČLENŮ OSADNÍHO VÝBORU 2022 - 2026

Vzhledem ke končícímu volebnímu období bude nutné zvolit členy OV pro další období. OV Rokytno navrhoval tuto anketu provést v termínu komunálních voleb, jak tomu bývalo v předchozích letech. Zástupci MěÚ NMNM však doporučovali jiný termín a zastrašováním možností napadnutí voleb (což není nijak podloženo) se nakonec nadpoloviční většina členů OV přiklonila k variantě uspořádání ankety nezávisle na termínu voleb, a to následovně:

Obyvatelé místní části obdrží “Návrhové listiny”, kde mohou napsat osoby, které by navrhovali do osadního výboru.

ODEVZDÁVÁNÍ LISTIN proběhne v pátek 30. 9. 2022 

od 16 - 19 hodin v hasičárně.

V době od 19 do 20 hodin pak bude sčítání anketních lístků 

v zasedací místnosti hasičárny. Sčítání je veřejné, pokud by měl někdo z občanů zájem, může se zúčastnit.

 

Dále OV informuje:

  • proběhla kolaudace části kanalizace od hasičárny k hlavní větvi obecní kanalizace. Následně bude provedeno připojení budovy hasičárny.
  • v polovině září budou zahájeny práce na první etapě rekonstrukci chodníků. Termín dokončení je konec října.

 

osadní výbor obce