Přítomno členů: 7

 

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

 

  • OV opětovně obdržel žádost p. Havlíka o odkup pozemku p.č. 172. OV potvrdil svoje předchozí stanovisko a s prodejem jednomyslně nesouhlasí.
  • místnímu hasičskému sboru byla schválena dotace na nákup vozidla. Jelikož dotace nepokryjí pořizovací cenu vozu, odsouhlasil OV doplatek z rezervy místní části. Přesná částka bude známa po výběrovém řízení, odhad je 150 tis. Kč.
  • do odpadní jímky u hasičárny bylo instalováno čidlo na hlídání hladiny, aby jímka mohla být včas vyvážena a nebylo nutné stav jímky pravidelně kontrolovat.

 

 

osadní výbor obce