Přítomno členů: 5

Omluveni: 2

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • na budově hasičárny byl vyvložkován komín
  • na hřišti proběhla montáž konstrukce na upěvnění sítí
  • v letošním roce došlo ke změně sledování a účtování dělených rozpočtů místních částí. Rada města v dubnu odsouhlasila, že každá místní část dostane určitou sumu na investice, ta bude vypočítána dle zkušeností minulých let. Ostatní náklady na provoz a údržbu by měly být řešeny dle potřeby a opět dle statistiky z minulých let. Z návrhu je patrné, že nenápadně dochází ke zrušení jakžtakž spravedlivě dělených rozpočtů. Níže je v tabulce přehled jednotlivých návrhů a skutečně schválených částek na investice.

rozklíčování 

dle počtu obyvatel

rozklíčování

dle provozního

průměru

skutečně chválená

investice

1 248 000

1 472 000

712 000

 

 

Částka 712 tis. je složena z následujících položek:

  • příspěvek na nákup vozidla pro zásahovou jednotku SDH: 200 000 Kč (částkou 750 tis. pak přispěje Kraj a stát)
  • kanalizace mezi hasičárnou a hlavní trasou kanalizace:392 000 Kč, na této akci se podílí také soukromý investor
  • oprava elektroinstalace v hasičárně: 50 000 Kč
  • výcviková základna na hřišti: 50 000 Kč
  • kontejnerové stání: 20 000 Kč

Z roku 2020 pak přechází částka na přípojku kanalizace k hasičárně: 200 000 Kč

 

osadní výbor obce