Přítomno členů: 6 Omluven: 1 

Na schůzi OV bylo projednáno: 

- na nový radar umístěný na začátku obce směrem od NMNM bylo několik připomínek k místu montáže, nyní se tedy jedná o přemístění dále do obce; 

- osadní výbor bude podávat v těchto dnech požadavky do rozpočtu na rok 2019. Vzhledem k velké investici do stavby kanalizace bude nutné provádět hlavně běžnou údržbu a nové investiční akce bude zřejmě nutno odložit. Mimo jiné bude žádáno o prostředky na nátěr střechy na čekárně, drobné opravy komunkací a chodníků a opravu komína na hasičárně; 

- v sovislosti s letošními komunálními volbami proběhnou také volby do osadních výborů. Občanům budou opět rozdány anketní lístky, kde bude možno navrhnout jednak členy nového OV a dále náměty a připomínky, co by chtěli realizovat v následujícím volebním období. Vyplněné anketní lístky budou občané moci odevzdat v době komunálních voleb, detaily budou upřesněny.