V severní části obce probíhá nyní dokončení splaškové kanalizace, co nebylo součástí hlavní stavby v roce 2018. Stavba je spojenou investicí Nového Města a soukromého investora pana Holíka, který připravuje pět stavebních parcel na pozemku východně od silnice (viz situace).

Vzhledem k výškovým poměrům nemohla být tato část Rokytna napojena na klasickou gravitační kanalizaci, proto je úsek řešen jako výtlačný. Řad je veden ve staré  cestě "do polí" za hasičárnou. Napojovací šachta byla připravena už v roce 2018, hlavní silnice se tedy překopávat nemusí. Součástí je také doplnění nových úseků vodovodu, které jsou ukládány do společné trasy s kanalizací.