Poslední červencový den byla ukončena hlavní část prací na stoce splaškové kanalizace v silnici II/354. Od srpna práce pokračují na dalších úsecích, nyní H1 a H2 v okolí bývalé prodejny. Zhotovitel po dokončení jednotlivých výkopů je vždy provizorně zasype, do začátku zimní sezony musí být opraveny včetně povrchu - asfaltové obalované směsi minimálně v částech, kde byl výkop.

Důležitou informací pro občany představuje řešení přípojek. Majitelé nemovitostí byli dopisem od zástupce Městského úřadu vyzváni k převzetí projektové dokumentace přípojek. Současně s převzetím projektu je nutné podepsat žádost o územní souhlas tak, aby byly přípojky provedeny v souladu se stavebním zákonem. Cena za projektovou dokumentaci je 2.299,- Kč, za územní souhlas poplatek dalších 500,- Kč. Ke 20.srpnu ještě zbývá vyzvednout dokumentaci asi u 20 nemovitostí. Vše je k dispozici na pokladně Městské úřadu v 1.patře.

Alespoň částečnou výhodu má Rokytno oproti jiným podobným akcím, že vyvedení přípojky po šachtu na hranici pozemku je součástí hlavní velké stavby. To znamená občané si zajišťují napojení od této šachty do své nemovitosti. Již nyní mohou připravit vedení přípojky. Nákup materiálu není centrálně řešen, slušné slevy na materiál nabízejí okolní prodejny stavebnin. Samotné vykopání stoky je možné individuálně dohodnout se zhotovitelskou firmou SPH stavby. Upozorňujeme pouze na kruhovou tuhost potrubí, pro zatížené plochy (např. stání automobilů) je lépe volit alespoň SN 8, tzn. 8 kN/m2 dle ČSN EN ISO 9969 - střední zatížení. U levnějších trubek hrozí jejich deformace.

Samotné propojení do nové splaškové kanalizace musí proběhnout až po kolaudaci hlavní stoky, konkrétně v období 1.3.2019 - 31.8.2019. O dalším postupu při propojování budou občané včas informováni.