První z hlavních uzavírkových etap je u konce. Harmonogram se i přes dílčí problémy daří držet, proto dle plánu bude v pondělí 2.7. zahájena etapa II. Bude realizována část hlavní stoky od hospody dále nahoru až do křižovatky u Zelených a současně se propojí kanalizační potrubí v Maršovicích. Z toho důvodu nebudou jezdit autobusy přímo od Kuklíku přes Rokytno do Maršovic. Jejich objízdná trasa vede přes Fryšavu, Tři Studně a Vlachovice s tím, že budou zajíždět po "devítce" na Rokytno a stejnou cestou se vracet. Provizorní zastávka vznikne v prostoru u rychty, kde má sídlo Truhlářství Alt. Vzhledem k zajížďce se mírně posouvají i jízdní řády společnosti Zdar, jsou ke stažení na stránkách dopravce zde: http://www.zdar.cz/aktualni-zmeny-v-doprave. Změna se bude týkat už první ranního spoje v pondělí ve 4.57. Jízdní řády jsou vyvěšeny u čekárny.

Pro obyvatele Rokytna bude možný průjezd přímo přes Maršovice s výjimkou doby, kdy se bude překopávat úsek mezi šachtami ŠA4 a ŠA5. V této době bude tedy určitě jistější přijíždět od Vlachovic po devítce. Dodavatel už u Maršovic odfrézoval rýhu pro budoucí výkop, v každém případě je zde třeba dbát opatrnosti.

Etapa II. bude trvat do 22.7. V poslední etapě III. v týdnu 23.-27.7. nebudou autobusy jezdit vůbec, celá silnice přes Rokytno se odfrézuje a položí se nový povrch.