Dětský soubor Horáček je neoddělitelně spjatý s dějinami Rokytna 20.století. Jeho prostřednictvím se malá vesnička proslavila i u tehdejšího prezidenta Československé republiky, generála Ludvíka Svobody. O okolnostech slavného vystoupení u Stříbrné studánky v roce 1970 a vzniku nové rokytenské školy pojednává článek Heleny Zelené Křížové ve Žďárském deníku.