Od 2. do 15. října bude uzavřena silnice mezi Obůrkou a Kuklíkem. Oficiální objížďka je vedena přes Žďár nad Sázavou, viz. následující mapky.

Oprava komunikace je umožněna díky navýšení rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (viz článek zde). Bude se jednat o souvislou novou obrusnou vrstvu od cedule Rokytno po křižovatku na Kuklíku. U Obůrky je stav silnice nejhorší, zde bude povrch částečně odfrézován a zpět položeny dvě vrstvy.

Nejdříve se bude frézovat, čistit krajnice a sanovat staré pařezy - přístup na Studnice bude možný. Asi od 10.10. budou finišery pokládat a v té době bude provoz dočasně omezen.