Město dlouhodobě nabízí obyvatelům/rekreantům v k.ú. města a jeho místních částech možnost požádat o kompostér na bioodpad, a to v rámci předcházení vzniku odpadů.
Domovní kompostování jsme zavedli v roce 2007. Doposud jsme rozmístili celkem již 880 ks kompostérů.
Společně s Mikroregionem Novoměstsko řešíme v současné době podání žádosti o dotaci z OPŽP mimo jiné i na nákup dalších kompostérů (200 ks).


K dispozici máme po navýšení počtu požadovaných nádob  ještě 55 ks volných kompostérů na které je možné podat žádost,  a to elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na tel.č. 566 598 363.
V žádosti je nutné uvést jméno a příjmení žadatele, adresu TP a místo umístění kompostéru v případě kdy nebude umístěn na zahradě u RD v němž má žadatel TP včetně kontaktu na žadatele.

Předpokládaná distribuce je odvislá od získání dotace (grantu případně jiného způsobu financování pořízení těchto nádob).
Dle způsobu financování se bude jednat buď o :
1) bezplatnou zápůjčku nádoby na dobu 5 let v případě dotace z OPŽP - nyní v řešení

v případě kdy dotaci neobdržíme:
2) pronájem na dobu 3 let za cenu schválenou RM  v případě grantu z fondu Kraje Vysočina
3) koupě za cenu schválenou RM  - v případě financování z rozpočtu města

Ve všech případech bude po skončení smlouvy o výpůjčce, nájemní smlouvy kompostér ve vlastnictví žadatele o něj bez jakýchkoliv dalších

finančních nároků.
V současné době kompostéry k dispozici nemáme. Jakmile je budeme schopni vydat zájemcům o ně, budeme zájemce o ně kontaktovat pro sdělení konkrétních podmínek a sdělení termínu podpisu smlouvy včetně jeho případného převzetí.