Svoz bio odpadu začne v pondělí 4. dubna, zde najdete podrobné informace. Zároveň je v článku info ohledně svozu o velikonocích.

V MČ Jiříkovice, Maršovice, Petrovice, Rokytno dochází od 1. dubna 2022 ke změnám svozu SKO a BRKO takto :

Svoz „BRKO“ svoz „door to door“ tj. od domu z hnědých plastových popelnic o objemu 240 l ve vlastnictví města bude realizován od dubna do listopadu v režimu svozu 1 x 14 dnů v sudý týden roku.
První svoz v tomto režimu svozu bude ve 14. týdnu roku :
v pondělí 4.4. 2022 - Maršovice a Rokytno
v úterý 5.4.2022 - Petrovice a Jiříkovice.

V tomto týdnu nebude realizován svoz SKO!!!

Svoz SKO bude od 15.týdne roku s režimem svozu 1 x 14 dnů lichý týden od dubna do listopadu
první svoz ve změněném režimu
v pondělí 11.4. 2022 - Maršovice a Rokytno
v úterý 12.4.2022 - Petrovice a Jiříkovice.


MČ Pohledec - Svoz „BRKO“ z veřejně přístupných nádob - kontejnery 770 l
Svoz je realizován od dubna do listopadu 1 x týden ve středu.
V místní části města Pohledec budou hnědé plastové kontejnery o objemu 770 l přistaveny na stanoviště dle mapy svozu ve 14 týdnu roku.Ještě těm, kterých se to týká. zasílám informaci o svozu odpadu o velikonocích :


TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního a bioodpadu odpadu bude v době velikonočních svátků  proveden následovně :
 
Pondělní svoz 18.4.2022 bude proveden v sobotu 16.4.2022
 
Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v daném termínu, bude vyvezena až při dalším řádném svozu.
 
Další informace jsme uváděli již dříve v tomto článku: