V nedávném článku "Kolik auta projede přes Rokytno" jsme psali také o možnostech zklidňování dopravy. Krátce poté se ve sdělovacích prostředcích a zdrojích z novoměstské radnice objevila zpráva, že Město skutečně chce realizovat úsekové měření ve třech lokalitách, přičemž Rokytno je jednou z nich.

Citace ze záříjového novoměstska:

"Po častých stížnostech občanů na bezohlednou jízdu nezodpovědných řidičů město přistoupilo k poměrně radikálnímu kroku. Rada města totiž na základě analýzy možných omezujících opatření rozhodla, že na třech místech instaluje takzvané úsekové měření rychlosti s automatickým záznamem. Na Brněnské ulici, na Rokytně a v Pohledci tak bude od příštího roku provoz hlídán a každé překročení povolené rychlosti bude automaticky potrestáno pokutou. K tomuto poměrně zásadnímu kroku radní vedla i série dopravních nehod na Brněnské ulici a na Rokytně. V obou případech byla vždy na vině nepřiměřená rychlost. V Pohledci je zase už dlouho právem připomínána velmi nebezpečná situace před školou. Na několika dalších místech budou umístěny i stacionární varovné radary. -kb"

Pokud k realizaci skutečně dojde bude dodržen návrh dopravních inženýrů, kamery sekového měření se objeví v následujících místech: