V červenci 2018 se uskutečnil další pokus o prodej chátrajícího objektu Arché. Oproti prvnímu jarnímu pokusu (psali jsme zde) byla vyvolávací cena snížena na 6,64 mil.Kč, podle očekávání však pro žádného zájemce nebyla přijatelná. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje další dražbu, kde bude cena opět snížena. Pravidla pro určení nejmenší vyvolávací ceny určuje komise určená Ministerstvem financí, vlastníkem objektu je stát. Situaci komplikuje složitý a rozlehlý tvar budovy, kterému musí odpovídat znalecké ocenění. Reálnou hodnotu areálu ovlivňuje především jeho stavebně-technický stav a v podstatě žádné okolní pozemky.

Aukční vyhláška je vždy zveřejněna na vratech samotného Arché, nebo je možné sledovat nabídky na stránkách https://www.nabidkamajetku.cz/