Dne 16.7.2012 zemřela ve věku nedožitých 93 let paní Vlasta Götzingerová. Jen málokdo přispěl k rozvoji kulturního života Rokytna tak jako ona. Jako ředitelka a učitelka na rokytenské základní škole působila v letech 1965 až 1976, současně zde díky jejímu nadšení v této době vznikl soubor Horáček, později Horák. Věhlas vystoupení dětí z Vysočiny přesahoval hranice okresu, památný je pak především 27. červen 1970, kdy pásmo Otevírání studánek v den vyhlášení CHKO Žďárské vrchy pod Žákovou horou nadchlo i tehdejšího prezidenta republiky Ludvíka Svobodu.

Poslední rozloučení proběhne v pátek 20. července ve 12 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou.

Více informací o paní Götzingerové v následujících odkazech:

http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=523

http://www.hegenbart.cz/2010/05/pripominam-si-cerven-pred-40-lety/