Přítomno členů: 7

 

 Na schůzi OV bylo projednáno:

 

  • aktuální informace ohledně kanalizace: začátkem února by měla proběhnout veřejná schůze, kde budou občané mít možnost získat bližší  informace a prohlédnout si aktuální dokumentaci, případně položit dotazy k připravované stavbě. Již nyní je možno si prohlédnout výkresy a dočíst se další info na webu Rokytna:
 

http://www.rokytno-nm.cz/index.php/aktualni/228-vybudovani-splaskove-kanalizace

 

http://www.rokytno-nm.cz/index.php/remository

 
  • rekonstrukce veřejného osvětlení: jak jsme již informovali, modernizace proběhla v několika etapách a přibižně polovinu nákladů pokryla dotace. Nyní je rekonstrukce dokončena a zde jsou uvedeny náklady:
        dotace ………………………..………….… 131 335Kč

          platba z rozpočtu Rokytna ………. 132 180Kč

          celkové náklady ……….……………… 263 315Kč

 

 
  • oprava komunikace “devítky”: v loňském roce proběhla oprava komunikace, kdy z rozpočtu Rokytna byl zaplacen úsek k Jamborům (přes 400tis.), zbývající část mimo obec dle tehdejších informací uhradil Mikroregion Novoměstsko s tím, že na tuto opravu obdrží finance od města NMNM. V úpravě rozpočtu k říjnu 2016 se však v investicích naší obce objevila částka 950 tis. Kč na opravu chodníku a po zkoumání předsedy osadního výboru bylo zjištěno, že se částka vztahuje právě k opravě “devítky”. Jelikož nic takového nebylo z osadním výborem zástupci města projednáno, bude nyní probíhat další zjišťování, proč nám částka byla do rozpočtu vsunuta a jak s celou věcí dále naložit.
 

                                                                                                                                                                                             osadní výbor obce