V místních sdělovacích prostředcích, naposledy v Novoměstsku 1/2017, se uvádí zřízení splaškové kanalizace v místní části Rokytno jako jedna z hlavních investic města Nové Město na Moravě pro rok 2017.

Svazek vodovodů a kanalizací společně s Městským úřadem NMNM činí postupné kroky k tomu, aby v průběhu následujícího roku skutečně mohla být akce zahájena. Získání dotace, administrace projektu, stavební řízení, to vše je poměrně složitý proces. Jako poslední přichází nyní výběr zhotovitele. Nutno připomenout rok 2012, kdy byla realizace splaškové kanalizace zrušena právě až ve fázi po výběru dodavatele. Proto na 100% lze hovořit o stavbě teprve tehdy, když na Rokytno přijedou první bagry...

Nezbývá doufat, že tentokrát se jich už dočkáme. Samotná výstavba jistě nebude úplně příjemné období, dotkne se mnoha obecních i soukromých pozemků, stane se zatěžkávací zkouškou naší trpělivosti, sousedských vztahů, přípojky nás budou něco stát. Nicméně přínos do budoucna toto celkem určitě vyváží. Už od roku 2008 je protizákonné vypouštění odpadu do povrchových nebo podzemních vod, to znamená mj. přepady ze septiků bez zvláštních zařízení, které by povolil příslušný vodoprávní úřad. Majitelé novostaveb už musí prokazovat vyvážení vlastních jímek, pokud si nezřídili přímo čističku. Je tak jen otázkou času, kdy orgány veřejné správy začnou dodržování předpisů vyžadovat i po vlastnících starších nemovitostí. Pokud by Rokytno zůstalo bez splaškové kanalizace, může se brzy finančně náročné přestavění jímek a jejich vyvážení týkat všech.

V sekci Ke stažení je nově zařazena složka kanalizace, ve které budeme shromažďovat důležité informace. Najdete tam nyní hlavně situace, které jsou součástí projektové dokumentace z 07/2016. Nutno zdůraznit, že se nejedná o definitivní poslední verzi, došlo a ještě dojde k drobným úpravám, na základě kterých stavebník bude žádat o změnu stavby před dokončením. Hlavní vedení stok a napojení do Maršovic je však takto dané.

Celková délka kanalizace je 3,5 km. Vychází z již dokončené hlavní stoky v Maršovicích (sit_1), dvakrát podchází silnici Maršovice-Rokytno, kolem obecního lesa je vedena na Šínovu louku (sit_3), odkud je pak rozdělena na spodní konec (sit_4) a horní konec (sit_5). Celkové náklady se odhadují na 25 mil. Kč, z čehož 15 mil. má pokrýt dotace Státního fondu životního prostředí. Realizace je plánovaná na roky 2017 a 2018. Vzhledem k výškovým poměrům nelze nyní napojit hasičárnu a přilehlé nemovitosti, čerpání zde projekt neuvažuje. Stalo by se součástí, pokud by majitel pozemků po paní Smetanové prosadil výstavbu rodinných domů a musel čerpací stanici na svoje náklady vybudovat. 

Po dohodě s místostarostou panem Markem budou občané seznámeni s detaily na veřejné schůzi, která by se měla uskutečnit v průběhu ledna 2017.