Již na konci roku 2019 se na sloupu veřejného osvětlení před hasičárnou objevila nová kamera. Je součástí nové silniční meteorologické stanice, která vzniká na silnici II/354 s cílem poskytnout řidičům a také dispečerům aktuální informace o dopravní a meteorologické situaci v nejvýše položené oblasti Vysočiny. Na žďársku funguje dosud kamera na I/19 za Olešnou, ta však není zpřístupněna veřejnosti.

Meteohláska u Rokytna má dvě části:

  • dohledová kamera u hasičárny, její úkol je mimo jiné kontrola tvorby návějí v problematickém úseku od konce Rokytna směrem na Sněžné. Kamera neměří rychlost, ani jinak nezaznamenává registrační značky projíždějících vozidel. Aktuální stav z ní lze prohlédnout na webových stránkách dopravního infa - stačí kliknout na symbol kamery zde: http://www.dopravniinfo.cz/
  • samotná meteorologická stanice s čidly všech veličin a především aktivní sondou v samotné silnici. Tato stanice vznikne po odsouhlasení všech příslušných úřadů v zatáčce u výletiště Obůrka. Stožár bude ochráněn z důvodu bezpečnosti svodidlem. Nyní (09.05.2020) jsou vytyčeny geodetické body.

Přesnější sledování klimatických podmínek silnice II/354 je důležité mj. pro pracovníky Krajské správy a údržby silnic, pro snazší rozhodování o použití soli (chemických rozmrazovacích prostředků, konkrétně chloridu hořečnatého) při zimní údržbě. Jak bylo zmíněno ve článku ze 13.12.2019, tato alternativa má svoje dané podmínky a online získaná data ze silniční meteohlásky v poloze téměř 800 metrů nad mořem mají usnadnit rozhodnutí o použití soli nebo klasických inertních posypů.

 

V těchto místech vznikne nová meteorologická stanice