Současně s volbami do městského zastupitelstva se uskutečnila anketa o složení nového osadního výboru a prioritách, kterými by se měl v dalším období zabývat. Zde uvádíme výsledky, byla sečtena všechna jména uvedená na lístcích.

Osadní výbor bude mít i do dalšího období stejné složení. Předseda osadního výboru byl navržen v souladu s počtem hlasů v anketě. Julius Janeba se funkce vzdal a následně byl tedy zvolen předsedou osadního výboru Jiří Plocek. Vám, kteří se ankety zúčastnili, děkujeme a jsme rádi, že Vám život v obci není lhostejný. Nadále platí, že jakékoliv podněty a námity můžete průběžně sdělovat kterémukoliv členu osadního výboru a OV se jimi bude zabývat. 

Výsledek ankety - návrh členů Osadního výboru 2018 - 2022

Jméno - počet hlasů - pořadí

Julius Janeba 66 1.

Jiří Plocek 65 2.

Miroslav Lukeš 63 3.

Miroslav Lukeš st. 55 4.

Helena Zelená Křížová 51 5.

Petr Ondra 38 6. - 7.

Robert Zelený 38 6. - 7.

Alena Ondrová 18

Miroslava Stupková 17

Renata Ondrová 13

Jaroslav Stupka 12

Josef Svatoň 9

Petra Kršková 9

Martin Zemánek 9

Petr Nečas 9

Libor Přibyl 8

Hana Bukáčková 8

Kamil Tatíček 7

Zdeněk Ondra 7

Josef Dvořák 7

Oldřich Bukáček 7

Zdeněk Sláma 6

František Ondráček ml. 6

Jan Rychlý 6

Jaroslav Sláma 5

Iveta Horváthová st. 5

Michal Starý 4

Radek Horváth 4

Pavel Hromádka 3

Ivana Rundštuková 3

Josef Lammer 3

Irena Dvořáková 3

Zdeněk Slonek 3

Eva Tatíčková 3

Miloš Pospíšil 2

Iva nebo Věra Putnová (neplatný hlas) 2

Miloš Ligmajer 2

Libor Plocek 2

Libuše Kvíčalová 2

Radka Plocková 2

Vlastimil Tatíček 2

František Starý 2

Věra Stará 2

Marek Krška 2

Pavel Sláma 1

Josef Příhoda 1

Oldřich Tatíček 1

Josef Kamenský 1

Rostislav Hrdina 1

Iveta Horváthová ml. 1

Růžena Lammerová 1

Marie Charvátová 1

Žaneta Rychlá 1

Jiřina Slonková 1

Helena Makovská 1

Libor Beranovský 1

Ivona Zelená 1

Josef Makovský 1

Bohumil Havlík 1

Stanislav Kršek 1

 

Náměty na řešení a zlepšení:

9x oprava chodníků

6x zimní údržba místních komunikací a chodníků

5x oprava místních komunikací (po kanalizaci)

4x zavedení MHD na Rokytno

4x chodník v zatáčce

3x ořez stromů u výjezdů a podél silnic

3x zastávka u nové školy

2x místo hlášení rozhlasem zavést SMS nebo emaily

2x zvýšit počet biokontejnerů

2x středová dělící čára na silnici z Nového Města

2x osvětlení od hlavní k devítce

2x údržba zeleně

2x výstavba rozhledny na Kříbu

2x rekonstrukce vnitřku hasičárny

2x odklízení psích exkrementů

2x dokončení kanalizace + úklid po stavbě

2x oprava pískoviště

2x lepší komunikace s občany, častější veřejné schůze

2x výpomoc starým lidem

 Další zastoupené jednou:

 •  zřízení bytů/domů pro seniory a mladé
 • park v zatáčce
 • ořezat smrčky nad Kvíčalovými
 • zaměstnat člověka na úklid vesnice
 • využití budovy Arché
 • umístění kontejnerů, vybudování zpevněné ploc
 • úklid před domy kolem hlavní ulice
 • cyklostezka do Maršovic
 • osvětlení od konce směrem Medlov
 • zřízení inzertní desky
 • „zachování klidu v obci před brněnskými nájezdníky“
 • uspořádání obecní akce
 • vybudovat multifunkční hřiště z dotací
 • výjezd z devítky na hlavní – není vidět
 • plynofikace

 

Na závěr názor jednoho z nás ...