Velmi častá je v těchto dnech otázka, kdy konečně bude zkolaudována hlavní část splaškové kanalizace a tím umožněno napojení domovních přípojek. Podle aktuálních informací technického dozora a stavbyvedoucího byly veškeré podklady ke kolaudaci odevzdány na Městský úřad a termín kolaudace by měl být stanoven na 31.5. nebo 3.6. Byly dořešeny poslední sporné body při vyklízení pozemků, zabraných dočasně ke stavbě, samotné kolaudaci by tedy nemělo již nic bránit.

Následně budou moci po odsouhlasení příslušným pracovníkem Vodárenské společnosti (viz článek zde) lidé přepojovat svoje objekty na novou kanalizaci. Konečný termín je 31.8.2019.