Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Obyvatelé Rokytna jako místní části Nového Města budou vybírat z osmi uskupení kandidátů (jejich seznam zde). Volební místnost je tradičně v hasičárně.

Současně s oficiálními volbami do zastupitelstva NMNM proběhne anketa, ve které lze navrhnout nové členy osadního výboru Rokytna a současně uvést náměty, co by se do budoucna mělo zlepšit. Krabice na sběr anketních lístků bude umístěna u vchodu do hasičárny po oba dny komunálních voleb. Sedmi nejlépe umístěným bude nabídnuto členství, při odmínutí některého bude osloven osmý atd. Osadní výbor má za úkol zastupovat místní část při projednávání dotčných témat na radnici v Novém Městě, zvolený předseda OV se pravidelně účastní porad s místostarostou. Členství v OV je dobrovolné a vykonáváno tedy bez nároku na odměnu. Výkonné rozhodovací pravomoci pořád zůstávají Městkému úřadu NMNM. Více o definici výborů dle Zákonu obcích lze přečíst např. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Osadn%C3%AD_v%C3%BDbor

V letech 2014 - 18 působil osadní výbor ve složení Miroslav Lukeš starší (předseda OV), Miroslav Lukeš mladší, Robert Zelený, Helena Zelená Křížová, Jiří Plocek, Petr Ondra a Julius Janeba. Jednoznačnou prioritou bylo vybudování splaškové kanalizace jako podmínky pro jakýkoli další rozvoj. Po letech nejistoty se podařilo dotaci získat a stavba kanalizace se nyní blíží ke svému konci. Ačkoli finanční náklady nejsou díky dotaci dramatické, ponese i tak Rokytno v tzv. "dělených" rozpočtech místních částí do budoucna dluh ve výši cca. 9 mil. Kč. Kvůli tomu nebyly zahajovány v minulosti žádné jiné velké investice. Úsporným režimem nebyly dotčeny nutné opravy na hasičárně, obůrce, nově vyhlíží čekárna, nové prvky přibyly na hřišti.

Komunální volby mj. stanoví, zda na radnici zůstane zachován princip tzv. "dělených rozpočtů", kde se poměrem počtu obyvatel dostane každé místní části určitá část peněz. Politické strany v NMNM se na tomto bodu neshodnou, hlavním zastáncem spravedlivého dělení je Sdružení nezávislých kandidátů pro obce. Na příkladu Pohledce nebo Maršovic je zřejmé, že dluh na kanalizaci neznamená konec investic. Rokytno se bude muset připravit zejména na opravu chodníků a některých místních komunikací. Stálým tématem pro nový osadní výbor bude nakládání s odpadem - chystá se např. změna u konejnerů na bioodpad, definitivní nemusí být současné umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad. S předpokládaným prodejem objektu Arché novému majiteli bude třeba řešit návaznosti budoucího využití. Velmi pravděpodobně se budou stavět nové domy na pozemku pana Holíka (smetanova louka) a možná i jinde, teoreticky možná je i rozhledna na Kříbu, která je zanesena v územním plánu. Dalšími body k projednávání budou také sečení a údržba na dětském hřišti, v okolí rybníka a dalších veřejných prostranství, udržování obecních cest ve schůdném a sjízdném stavu, během zimy nastavení správného rozsahu prohrnování a jistě mnoho dalších. 

Proto neváhejte a napište na lístek svoje favority a připojte názor, co pro Vás představuje hlavní prioritu k řešení během dalších čtyř let.