Jak již bylo avizováno v zápise ze schůzky OV, proběhne v naší místní části svoz nebezpečných a objemových složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení.

Svoz proběhne ve čtvrtek 2. července od 17.10 do 17.30 hodin, sběrné místo je u Hotelu Rokytno. Zde jsou detailní pokyny ke svozu:

 1. V rámci mobilního svozu bude možné odevzdat tyto druhy odpadů :

 2.  

  Nebezpečné složky komunálního odpadu:
 3. - kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné škodlivinami, např. od olejů, barev, ředidel;
 4. - textilní materiál znečištěný škodlivinami, např. staré hadry znečištěné barvou, olejem...;
 5. - olověné baterie - akumulátory: odebírají se motocyklové, automobilové, nákladní, traktorové.

 

Vyřazené elektrozařízení:

- zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti;

- televizory;

- počítače, notebooky;

- elektrické a plynové sporáky, trouby, mikrovlnné trouby;

- lednice, mrazáky;

- mixéry, fény, kulmy, vysavače apod.;

- vyřazené monočlánky.

 

Objemné a ostatní složky komunálního odpadu:

- starý nábytek – křesla, židle, skříně, válendy ,sedačky ...;

- podlahové krytiny - lino, koberce...;

- sanitární zařízení – umyvadla, toalety ...;

- kovové odpady – železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky

- hrnce

 • POZOR !!!
  Stavební suť, lepenka, eternit a PNEUMATIKY – nebudou v rámci mobilního svozu odebírány a odváženy!!!

PNEUMATIKY nejsou již v rámci svozu odebírány. Jedná se o zpětný odběr, kdy kolektivní systém spolupracuje pouze se servisy ne s obcemi. Je možné odevzdat mimo servis i na sběrném dvoře, ale pouze za úplatu, zdarma neodebíráme.

Vyřazené elektrozařízení – lednice, televize, počítače... je nutné odevzdávat kompletní. Důvodem je úspora finančních prostředků při likvidaci odpadů. Sběrný-recyklační dvůr slouží mimo odkládání odpadů i jako místo zpětného odběru použitého elektrozařízení .

Je nutné, aby občané nenechávali svůj odpad na svozovém místě, svozové osádce musí být odpad předán občanem osobně.

*************************************

Na sběrném dvoře běží další projekt města „DRUHÝ ŽIVOT VĚCEM“ je možné na sběrný dvůr odvézt věci, které ještě někomu poslouží, a naopak za dobrovolný finanční příspěvek si odvézt věci, které použiji.

*************************************

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K SYSTÉMU SBĚRU ODPADU:

Poplatky:

 

 1. Občanům, kteří poplatek neuhradí ve stanoveném termínu, tj. nejpozději do 31.12. 2020, nebo ve správné výši ani na základě upomínky, bude poplatek vyměřen platebním výměrem a bude zvýšen na dvojnásobek původní výše. Neuhrazený poplatek může být vyměřen srážkou ze mzdy, důchodu, sociálních dávek, nebo vymáhán prostřednictvím exekutora

  Povinnost platit poplatek mají všechny fyzické osoby (občané) bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu- zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích v pozdějším znění.

Provoz Recyklačního dvora:

Mimo mobilní svoz je možno odpad likvidovat na SBĚRNÉM - RECYKLAČNÍM DVOŘE, který je v areálu TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě, Soškova ulice 1346 současně je zde i místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení.

PROVOZNÍ DOBA sběrného dvora:

středa : 7,00 – 17,00 hodin sobota : 8,00 – 11,00 hodin