Přítomni:

Jiří Plocek, Miroslav Lukeš, Helena Zelená Křížová, Robert Zelený

Datum jednání: 3. července 2024

Osadní výbor projednal:

  1. V místní části byla započata II. etapa rekonstrukce chodníků (pravá strana ve směru od Nového Města). Majitelé dotčených pozemků budou postupně dle průběhu prací kontaktováni za účelem upřesnění a odsouhlasení provedení jednotlivých vjezdů. Termín dokončení prací je 31. 10. letošního roku.

 

  1. Na návsi u čekárny a na budově hasičárny byly instalovány nové mapy Rokytna a okolí.

Dne: 3. července 2024

Zapsal: Robert Zelený