Přítomno členů: 7

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • osadní výbor připravuje rozesílání důležitých informací prostřednictvím mailů. Kdo z občanů má o tuto službu zájem, může si do konce června vyzvednout u členů osadního výboru tiskopis k vyplnění adresy a souhlasu. Tento tiskopis je možno také stáhnout na webových stránkách Rokytna: http://www.rokytno-nm.cz
  • naproti Arche bylo dokončeno nové kontejnerové stání; 
  • naproti výjezdu komunikace “Devítky” byl opraven kanál, jehož oprava byla požadována již v listopadu;

 

osadní výbor obce