Přítomno členů: 5

Omluveni: 2

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • osadní výbor podá podnět k reklamaci napojení vozovky k novému chodníku, téměř po celé délce nového úseku napojení poškozeno;
  • osadní výbor projednal návrh z ankety, aby při hlášení rozhlasem byla použita různá hudba. Aby nedocházelo k záměnám s výkupem kůží, bude nadále používána stejná melodie.

osadní výbor obce