Přítomno členů: 4

Omluveni: 3

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

 

  • 1. listopadu budou naposledy vyvezeny kontejnery na BIO odpad, přes zimní sezónu vyváženy nebudou, jako tomu bylo v minulých letech;
  • při vyvážení komunálního odpadu budou probíhat průběžné kontroly, zda nádoby na odpad obsahují pouze ten odpad, ke kterému jsou určeny a zda v domácnostech probíhá třídění odpadu;
  • v budově hasičárny byly zdárně vyklizeny kóje po bývalých nájemnících;

 

osadní výbor obce