Přítomno členů: 6

Omluveni: 1

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

 

  • osadní výbor odsouhlasil jednorázový svoz nebezpečného komunálního odpadu, konkrétní termín bude upřesněn;
  • na schůzi předsedů OV v NMNM bylo již po několikáté urgováno nefunkční osvětlení u Jamborů. Oprava údajně nebyla přes zimu možná kvůli nízkým teplotám, kdy nelze spojovat přerušené vedení. V následujících dnech by měla být oprava provedena;
  • domácnostem v obci budou předány nádoby (popelnice) na bio odpad (BRKO). Výdej proběhne v úterý 2. června u ARCHE, bližší informace obdrží občané v dopise, které budou rozneseny do všech domácností. Nádobu si může vyzvednout každá domácnost, kdo nemá zájem, brát si ji nemusí, nicméně pro něj platí stejný režim svozu, jako pro domácnost, která si ji vezme (letní sezóna vývoz v liché týdny směsný komunální odpad, v sudé týdny BRKO), v zimním období klasicky svoz týdně směsný odpad jako dosud. Přes léto tedy budou klasické popelnice všem vyváženy 1 x za 14 dní.
  • do naší místní části budou přidány ke stávajícím kontejnerům na tříděný odpad také kontejnery na drobný kovový odpad (šedý kontejner) a na použité rostlinné oleje a tuky (oranžový kontejner). Umístěny budou pouze na stanovišti kontejnerů na spodní části obce (pod č.p. 18).

 

osadní výbor obce