Přítomno členů: 5

Omluveni: 2

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • u kontejnerů na spodní části obce byla provedena oprava špatně uloženého kabelu přes původní kanalizaci. Dle informací MěÚ proběhla oprava zdarma.
  • OV se vyjádřil k předloženému nákresu stavby garáže p. Rychlého: OV souhlasí s přístupem k nově budované garáži po obecním pozemku p. č. 3/1 bez jakýchkoliv úprav pozemku, jelikož v daném místě je vodovodní a kanalizační přípojka, dále je přes uvedený pozemek vstup k nemovitosti  p. č. 36.

 

osadní výbor obce