Přítomno členů: 7

Na schůzi OV bylo projednáno:

  1. Před hotelem Rokytno byla skácena lípa, za kterou bude provedena náhradní výsadba, a to alej kolem “staré” cesty směrem ke Studnicím; 
  1. Na schůzce předsedů osadních výborů bylo upozorněno na setrvávající nepořádek kolem hasičárny;

 

  1. V řešení je příprava napojení hasičárny a přilehlých domů na nově vybudovanou kanalizací formou přečerpávání. Projednáváno je podílení se pana Holíka (vlastníka pozemku, kde by měly být postaveny nové rodinné domy) na tomto úseku kanalizace. V současné době se čeká na jeho vyjádření.

 

  1. Na základě stížností paní Pelarové byl vyčištěn úsek cesty od silnice “Devítky” směrem ke koupališti. S financováním této akce z rozpočtu místní části osadní výbor nesouhlasil, ale na připomínky nebyl brán zřetel. Přesná částka ještě nebyla vyúčtována, ale přesáhne 30 000 Kč.

 

osadní výbor obce