Přítomno členů: 7

 

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

 

  • na MěÚ NMNM byla doručena žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 od spolku “mioTrio z.s.” se sídlem v Rokytně 14 na částku 70 000 Kč na projekt “Kulturní triptych”. Jelikož by částka byla hrazena z rozpočtu místní části, osadní výbor s příspěvkem nesouhlasí;
  • dnes byly zazimovány kontejnery na biodpad a přerušen jejich vývoz v zimním období;
  • osadní výbor projednal stížnosti na neustále otevřené vchodové dveře do hasičárny, i když nájemníci byli upozorněni, že je nutno zavírat. Vzhledem k opakovaným problémům bylo toto také oznámeno na pravidelné schůzi předsedů osadních výborů v NMNM.

 osadní výbor obce