Přítomno členů: 6

Omluven: 1

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

 

  • ve spodní části obce při vjezdech z vedlejších cest směrem od komunikace “devítky” byly odstraněny značky “slepá ulice”a “jednosměrná ulice”.
  • byla provedena oprava komunikace “devítky”, na opravě se podílely spolu s místní částí Rokytno také Vlachovice a Tři Studně.
  • osadní výbor obdržel žádost pana Martina Kučery o pronájem obecního rybníka. Jelikož nájemní smlouva s panem Oldřichem Tatíčkem v letošním roce končí, osadní výbor se žádostí pana Kučery jednomyslně souhlasí za předem stanovených podmínek.

 

 

osadní výbor obce