Přítomno členů: 5

Omluveni: 2

 

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

 

  • obce Vlachovice a Tři Studně jsou ochotny přispět na údržbu silnice “devítky”, s mikroregionem Novoměstsko tedy bude jednáno o možné údržbě - opravy prasklin atd.
  • Úřad pro zastupování státu žádá o přemístění kontejnerů umístěných u Arche. Nové stanoviště bude projednáno s Technickými službami.
  • paní Pelarová žádá opravu cesty směrem od “devítky” ke Koupališti, která vede částečně na její parcele, bude se projednávat.
  • Město NMNM požádalo o návrh zbytečných dopravních značek v obci, momentálně nebyla žádná vytipována.
  • na obecní cestu v úseku od “Krbkovy chaty” bude navezen betonový recyklát, zajistí TS.
  • osadnímu výboru byla podána oficiální stížnost p. Zdeňka Ondry na nevhodné parkování aut na místní komunikaci u p. Františka Ondráčka. Bude učiněn pokus o vyřešení domluvou, pokud nedojde k dohodě, bude postoupena Městskému úřadu NMNM.

 

osadní výbor obce