Přítomno členů: 7 

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • osadní výbor jednomyslně zamítl žádost pana Havlíka o koupi obecního pozemku u jejich domu, část par. č. 172;
  • kolaudace kanalizace - dotčené úřady nevypsaly dosud termín, tudíž není znám. Do zkolaudování bohužel není možno napojovat přípojky jednotlivých domácností;
  • u budovy Arche odpadalo bednění stavebních otvorů, předsedou osadního výboru bylo toto oznámeno na městském úřadě;
  • Technické služby budou provádět namátkové kontroly obsahu popelnic, zda do nich občané nevhazuji i bio odpad, který patří do patřičných kontejnerů hnědé barvy rozmístěných v obci;
  • ve sběrném dvoře v NMNM lze z důvodu vhodnějšího třídění vyzvednout tašky na recyklovatelný odpad (sklo, plast, papír);
  • v brzkém termínu bude opět možno žádat o dotovaný kompostér, který lze zakoupit prostřednictvím MěÚ. Termíny podání žádostí budou zveřejněny v některém z následujího vydání Novoměstska.

 

 

osadní výbor obce