Přítomno členů: 6

Omluven: 1

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

 

 

 

     -   Jan Rychlý podal žádost o odkup obecního pozemku před jejich  

          nemovitostí. Osadní výbor s prodejem nesouhlasí.

  • nádoby na bio odpad - od léta budou ke každé nemovitosti dodány nádoby na biodpad místo současných kontejnerů. Vývoz bude probíhat 1x za 14 dnů a bude se střídat s vývozem popelnic s komunálním odpadem, ty tedy budou vyváženy také 1 x za 14 dnů.
  • v zatáčce ve spodní části obce stále vyvěrá voda z pozemku, kde byla bagrována kanalizace, předsedou OV bylo reklamováno u stavební firmy. Stejně tak byl nahlášen propad krajové šachty u nemovitosti u Tatíčků.
  • byla podána žádost o dvě volební urny - jedna do volební místnosti a jedna přenosná.

    -    v pondělí  8. 4. v  17h bude  brigáda na zametání po zimní údržbě, kdo bude mít zájem přiložit ruku k dílu, může dorazit                        před místní restauraci. 

  • ve čtvrtek  11. 4. proběhne od 16h Akce čistá Vysočina, v jejímž rámci místní hasiči již několik let sbírají odpadky podél silnice od Obůrky po Maršovice. Kdo bude mít zájem se přidat, tak může dorazit v uvedený čas před místní hasičárnu.
  • v rámci odkanalizování obce bude vybudována další větev kanalizace, a to od hasičárny po Slámovy s tím, že bude napojena na hlavní kanalizaci hasičárna a je možnost napojení dalších nemovitostí.
  • vlastníci pozemků, ze kterých zasahují okrasné dřeviny do chodníků, budou osloveni a požádání o prořezání těchto dřevin tak, aby nesnižovaly průchodnost chodníku.

 

 

 

osadní výbor obce