Přítomno členů: 6

Omluven: 1

 

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

- osadní výbor informuje ve věci napojování přípojek z domácností na kanalizaci: jelikož zatím neproběhla kolaudace hlavní části, není ještě možné se na        kanalizaci připojovat. O termínu kolaudace budou občané včas informováni.

 

- i letos proběhla v naší obci již po několikáté Tříkrálová sbírka. Tentokrát občané přispěli dohromady částkou 8 047 Kč, za což si všichni přispívající zaslouží velké poděkování!

 

 

Osadní výbor obce