Přítomno členů: 7 

Na schůzi OV bylo projednáno: 

* stížnosti ohledně zimní údržby: osadní výbor řešil opakované stížnosti pana Vally na vyhrnování sněhu na ulici u jejich domu. Závěr: Údržba je prováděna dle smluvních podmínek, včetně dodržování časů po nasněžení apod. Konkrétní kalamitní situace byly řešeny s ohledem na aktuální klimatické podmínky. 

* osadní výbor vzhledem k současné sněhové nadílce připomíná občanům zodpovědnost za škody způsobené padaním sněhu ze střech, jak již bylo avizováno v zápise v únoru 2012: 

8.OV chce tímto seznámit vlastníky nemovitostí, že jsou plně odpovědni za škody vzniklé případným padáním sněhu ze střech. V případě jakékoliv škody či zranění se za toto bude vlastník zodpovídat dle platných zákonů. Pokud sníh sesunutý ze střechy bude muset odklidit technika provádějící údržbu v obci, bude tato služba vyúčtována vlastníkovi dotčené nemovitosti 

* na žádost manželů Koreckých bude na příslušných úřadech projednána možnost snížení povolené rychlosti na hlavní silnici v místě od zatáčky u Starých směrem na Nové Město z důvodu výjezdu ze silnice “devítky” v zimním období; 

* osadní výbor bude žádat SÚS o vývoz sněhu v zatáčce u Starých z důvodu pohybu chodců po komunikaci;