Přítomno členů: 6 

Na schůzi OV bylo projednáno: 

- informace ohledně kanalizace: množily se dotazy možnosti nakoupení materiálu hromadně pro všechny domácnosti. Tato varianta realizována nebude - každá domácnost bude potřebovat rozdílný materiál, zohlednění při nákupu je třeba brát i na umístění přípojky, terénu, zátěž povrchu atd…. Proto je třeba, aby si materiál zajistil každý sám dle konkrétních podmínek. 

- přípojky jednotlivých domácností budou napojovány do 31. 8. 2019                                            

- během stavby kanalizace bude mimo jiné komplikovanější vývoz popelnic. Firma SPH provádějící stavbu se nabídla, že v místech, kde bude právě provádět zemní práce a nebude možný pohyb popelářského vozu, sveze firma popelnice od dotčených domácnosti k místu, kde bude možné popelnice vysypat. Pro jistotu připomínáme, že harmonogram jednotlivých fází a uzavírek je zakreslen do mapy obce a umístěn na čekárně. 

- radar na měření rychlosti projíždějících vozidel, o který bylo zažádno, bude umístěn do konce června dle předchozích jednání na příjezd od Nového Města na Mor.