Přítomno členů: 5 Omluveni: 2 

Na schůzi OV bylo projednáno: 

- informace ohledně kanalizace: od 11. června do 31. 7. budou probíhat hlavní práce v obci, bude tudíž uzav řena komunikace a průjezd bude možný pouze pro místní občany a bude třeba počítat s omezením dle konkrétních úseků prací. P ředem tedy děkujeme za trpělivost a doporučejeme občanům, aby v termínu do konce července s tímto omezením počítali, po objížďkách bude jezdit i zemědělská technika Agro Měřín. Podrobnější harmonogram jednotlivých fází je zakreslen do mapy obce a je umístěn na čekárně. 

- od 18. dubna bude obnoven svoz bio odpadů.