Přítomno členů: 7 

Na schůzi OV bylo projednáno: 

- informace ohledně kanalizace: přibližně od poloviny června budou probíhat hlavní práce v obci, bude tudíž uzavřena komunikace a průjezd bude možný pouze pro místní občany a bude třeba počítat s omezením dle konkrétních úseků prací. Předem tedy děkujeme za trpělivost a doporučejeme občanům, aby v termínu do konce července s tímto omezením počítali, například je dobré tomuto přizpůsobit případné stavební práce, zásobování včetně dovozu uhlí apod., jelikož nebude v některých dnech možný přístup vozidel k jednotlivým nemovitostem…. 

- revize údajů katastru nemovitostí: od 1. dubna t.r. do 30. 3. 2019 bude v katastrálním území Rokytna probíhat Revize katastru nemovitostí, podrobnější informace jsou uvedeny na samostané příloze. Doporučujeme tomtu věnovat zvláštní pozornost, při tomto řízení je možno projednat a řešit nesrovnalosti vzniklé digitalizací, rozpory mezi mapami a skutečným stavem, rozdíly výměr parcel apod.