Přítomno členů: 6 Omluven: 1 

Na schůzi OV bylo projednáno: 

- aktuální stav příprav kanalizace: dle dostupných informací probíhá příprava výběrového řízení. Avizovanou schůzku s občany zatím není zájem ze strany Města a Svazku vodovodu a kanalizací realizovat. 

- při pravidelných kontrolách místního rozhlasu bylo zjištěno, že rohlas nepřenáší poplachovou sirénu, na odstranění závady se pracuje. 

- na příjezd od Nového Města byl nyní navrhnut nový typ radaru, se záznamem registrační značky. Cena radaru je 151 000 vč. dph. Osadní výbor jednomyslně souhlasil s jeho pořízením, ale záleží, kdy bude možno zafinancovat z našeho rozpočtu. 

- jelikož někteří občané již čistí chodníky před svými nemovitostmi, žádáme občany, aby v případě nametání na krajnici nenechávali štěrk na hromadách, hlavně z bezpečnostních důvodů, dalším důvodem je, že jej takto nemůže naméct čistící vůz. Čištění hlavní komunikace bude probíhat odhadem koncem března nebo začátkem dubna, kdo má zájem, může tedy štěrk na krajnici naméct a bude z větší části zameten.