Přítomno členů: 7 

Na schůzi OV bylo projednáno: 

 

- v minulém zápise jsme informovali o chybě v rozpočtu týkající se částky na opravy komunikací. Po projednání se zástupci MěÚ byla chyba vysvětlena a opravena. Správné částky na opravy byly následující: úsek na silnici “Devítka” stál přibližně 405 tisíc Kč, úsek u trafostanice u kravína přibližně 105 tisíc Kč. 

- v měsíci únoru byla hlášena schůzka se zástupci Města a dalších  zainteresovaných ohledně plánované kanalizace. Termín zatím není dán a schůzka je odsunuta. Konkrétní důvody nebyly uvedeny, podle dostupných informací je důvodem váznoucí komunikace mězi MěÚ a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko. 

- ke konci měsíce ledna byl ukončen pronájem Kozlovny v hasičárně. Prostory jsou momentálně nevyužité a je možné si je pronajmout. V případě zájmu se mohou občané obrátit na kteréhokoliv člena osadního výboru.