Přítomni: 6

Omluveni: 1 

  

Na schůzi OV bylo projednáno:

- občané jsou povinni dle platné legislativy mít k 31. 12. revizi kotlů (výkon 10-300kW). Ve vitríně u čekárny najdete seznam nejbližších revizních techniků na nejčastěji používané kotle. Další informace a kontakty najdete na webových stránkách: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

- dříve projednávaná zrcadla u výjezdu komunikace “devítky” na hlavní silnici byla schválena a v nejbližších dnech dojde k jejich montáži.