Přítomno členů: 6

Omluven: 1

Na schůzi OV bylo projednáno:

 - kanalizace: aktuálně se připravují podklady, aby bylo možno projednat s občany již konkrétní detaily a sdělit další postup.

- nedávno byl projednáván zájem o Arche, kdy soukromý zájemce zvažoval o jeho koupi. Dle aktuálních informací bylo od projektu odstoupeno.

- ve spodní ulici bylo vráceno veřejné osvětlení, které bylo demontováno z důvodu opravy. Současně byly do světel v obci namontovány pojistky proti blesku a provedeny nátěry sloupů.

- vzhledem k zákazu skácení jasanů u výjezdu komunikace “Devítky” na hlavní silnici bude projednána možnost instalace zrcadel, které by mohly alespoň částečně snižit riziko dopravní nehody.

- do dnešního dne opět nebyly podány i přes urgenci další informace ohledně možnosti montáže rychlostního radaru v obci. Tato věc bude dále urgována.