Přítomno členů: 6

Omluven: 1

Na schůzi OV bylo projednáno:

-         osadní výbor byl informován o stavu zakreslení čekárny do map katastru. Toto zakreslení zatím nebylo provedeno a bude tak učiněno dle skutečného stavu v nejbližším období

-         na poslední veřejné schůzi byl návrh, aby v obci byl umístěn radar na měření rychlosti vozidel. I když byla přislíbena cenová nabídka, tak dosud nebyla dodána, pouze proběhlo na místě jednání se zástupci MěÚ a dodavatelské firmy, tak však nabídku prozatím nedodala

-         jak již OV informoval v minulých zápisech, proběhla nyní další fáze modernizace veřejného osvětlení, byla vyměněna část světel a tři přidána nová

-         u některých amplionů místního rozhlasu byly poškozeny napájecí baterie, výměna je řešena jako pojistná událost, náklady tedy nebudou z rozpočtu obce