Přítomno členů: 6

Omluven: 1 Na schůzi OV bylo projednáno:

 

1) V obci byly opět umístěny hnědé kontejnery na bio odpad. Vývoz kontejnerů probíhá každou středu, je nutno dodržovat, který odpad do kontejneru patří a který ne, což je popsáno na každém kontejneru.

2) Připomínáme, že na dětské hřiště není dovoleno chodit se psy ani jinými zvířaty, poslední dobou je tento zákaz porušován, což může být řešeno jako přestupek. Ve vlastním zájmu je tedy nutno dodržovat.

3) U některých domů parkují vozidla na obecním chodníku. Opět je nutno podotknout, že se jedná o dopravní přestupek, chodník není určen k parkování motorových vozidel, je tedy v zájmu každého řidiče neporušovat pravidla silničního provozu.

4) Zástupci Městského úřadu budou v následujícím čtvrtletí navštěvovat postupně místní části a na veřejné schůzi chtějí diskutovat s občany. V Rokytně proběhnou hovory s občany 20. dubna v 18 hodin.

 

osadní výbor obce