Přítomno členů: 6

 

Omluven: 1

 

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

1) Ve velké zasedací místnosti hasičárny byla provedena výměna světel. Jelikož původní světla byla již ve špatném stavu, byla nahrazena novými zářivkami.

2) Místní sbor dobrovolných hasičů podal žádost v rámci dotačního titulu na nákup nového hasičského vozidla. V případě kladné vyřízení žádosti bude z rozpočtu místní části zaplacena jedna šestina vozu, zbytek pokrývají dotace státu a kraje, OV jednomyslně odsouhlasil krytí z rezervy místní části. Šance získání vozidla tímto způsobem je však minimální, jelikož byl podán velký počet žádostí.

3) OV zvažoval nákup sítí na hřiště, aby při hrách nelétal míč mimo hřiště. Jelikož by sítě i po části vykrytí dotací vyšly cca na 30 tisíc Kč, nebude zatím pořízení sítí realizováno.

4) Zástupci Městského úřadu budou v následujícím čtvrtletí navštěvovat postupně místní části a na veřejné schůzi chtějí diskutovat s občany. V Rokytně proběhnou hovory s občany 20. dubna v 18 hodin.

 

osadní výbor obce