článku z 10. února jsme upozorňovali na plánovaný začátek uzavírky hlavní silnice II/354 přes Rokytno kvůli realizované kanalizaci. Nyní jsou jasné podrobnosti, které pro dodavatele zpracovala firma Znakom a svým rozhodnutím povolil Městský úřad. 

Už od 7. května je v platnosti omezení na místní komunikaci směr Vlachovice kvůli prováděným větvím D-I, části A a E. Nelze se tedy dostat z Rokytna zkratkou do Vlachovic, obsluha spodního konce probíhá operativně podle právě prováděných prací a po dohodě s dodavatelem.

Práce v hlavní komunikaci jsou časově plánovány na 3 etapy. Byly přizpůsobeny tak, aby po dobu školní docházky mohl Rokytnem projet autobus a úplná uzavírka proběhla až během prázdnin. Po celou dobu uzavírky je oficiální objízdná trasa vedena z Nového Města přes Vlachovice, Tři Studně, Fryšavu a Kadov. Veškerá tranzitní doprava musí používat tuto cestu, obyvatelé a návštěvníci Rokytna budou moct zákazem projet. Časový plán dílčích etap je následující:

  • I.etapa – 11.6.2018 – 2.7.2018
  • II.etapa – 2.7.2018 – 23.7.2018
  • III.etapa – 23.7.2018 – 27.7.2018

I.etapa - bude rozkopaná část od začátku u Tlustošových po hospodu, autobusy a osobní auta objíždějí horem kolem areálu Agro Měřín; autobusová zastávka bude provizorně umístěna přibližně u Zelených v křižovatce před hasičárnou.

II.etapa - bude rozkopaná část od hospody po hasičárnu, současně se bude propojovat kanalizace v horní části Maršovic; autobusy budou na Rokytno zajíždět od Vlachovic, otáčet se budou kolem rychty, kde vznikne provizorní zastávka.

III.etapa - bude úplně uzavřená celá část pro odfrézování obrusné vrstvy silnice na Rokytně a u napojení v Maršovicích; autobusy přes Rokytno vůbec nepojedou.

Kompletní rozhodnutí a situace DIO je možné stáhnout ve složce Ke stažení/Kanalizace/Uzavírky.

Celková situace - zeleně objízdná trasa Nové Město - Sněžné

I. etapa - fialově trasa pro autobus

2.etapa

3.etapa